Uddannelsens indhold

Det er med fuldt overlæg vi ikke vil eller kan præsentere dig for et program for ICI Coachuddannelsen. Det skyldes flere ting.

Først og fremmest så må en coach eller coachende leder lære at arbejde i et felt med kontrol-tab, idet en antagelse kan være, at kontrol kan stå i vejen for coachingen. Uddannelsen er designet til at skabe forudsætning for dette.


Derudover tilpasses uddannelsen deltagerne, forstået på den måde at vi arbejder med det der er brug for at arbejde med i forhold til gruppens og deltagernes udvikling på et givent tidspunkt. Her afspejler uddannelsen således selve coachingens fundament.


Herunder ser du et muligt bud på overskrifter på de forskellige moduler, og det er muligt vi i de seneste 10 år har gennemført en enkelt uddannelse, der så præcis sådan ud :-)

Indholdet på Niveau 1 kan blandt andet omfatte

Modul 1

 • Udforskning af coaching i individuelt perspektiv
 • Udforskning af coaching som begreb
 • Udforskning af nutiden
 • Definering og kvalificering samt træning af mål-arbejde
 • Design af fremtiden på kort og langt sigt i teorien og i praksis
 • Definering og kvalificering samt træning af værdier og kerneværdier
 • Spørgsmålets genetik og træning i anvendelsen af kraftfulde spørgsmål
 • Kunsten at lytte, lytte bagved og aktiv lytning med alle dets facetter
 • Design af effektive handlingsplaner på kort og langt sigt
 • Identificering og håndtering af overbevisninger som afgørende ressourcer og barrierer
 • Følelsesmæssige barrierer og ressourcer
 • Associering og dissociering som metode.
 • …Samt masser af træning, afprøvning, feedback og refleksion. 

Modul 2

 • Hvordan designes den optimale første session
 • Design og strategi for opgaver og coachende håndtering af de der ikke laves
 • Definering og kvalificering samt træning af Rapport, som forudsætning for coaching
 • Træning i repræsentationssystemer, samt psykogeografiske perspektiver
 • Udforskning af forudsætninger og grænser for coaching
 • Definition og kvalificering samt træning af løftepunkts-princippet
 • …Samt masser af træning, afprøvning, feedback og refleksion. 

Modul 3

 • Udforskning og træning af motivation og kommitment
 • Bud på modeller til de forskellige faser i coaching, og deres begrænsninger, samt:
 • Model til håndtering af ubevidste mønstre
 • Model til identifikation af inkongruens
 • Model til udforskning og håndtering af egen tilstand
 • …Samt masser af træning, afprøvning, feedback og refleksion. 

Indholdet på Niveau 2 kan blandt andet omfatte

Modul 4

 • Udforskning af coaching i organisatorisk perspektiv
 • Hvordan man skaber maximal forandring i én session
 • Strategisk coaching
 • Coachende lederskab
 • Udvikling og kvalificering samt træning af intuitionen
 • Udforskning af perspektivskift og anvendelsen heraf
 • Forskelle på hensigter og adfærd
 • Håndtering af vaner
 • Håndtering af mennesker i transition
 • Håndtering af frygt og mentale blokeringer – egne og andres
 • Udvikling af egen coach-stil
 • Følelsesmæssig kapring og håndtering af signaler
 • Definering og kvalificering samt træning af feedback som centralt coachingredskab
 • Timing af intervention for maximalt udbytte
 • …Samt masser af træning, afprøvning, feedback og refleksion. 

 

Modul 5

 • Definering og udforskning af coachens ansvar og indflydelse
 • Optimering af coachingkompetencer som fejring, tasking, observationsdeling, hypoteser, egentilstand, udfordre, lytning, at stille spørgsmål, summering, hepning, rapport etc.
 • Hvor er coachingens og coachens grænser?
 • Model til håndtering af vaner
 • Identificering udforskning og kvalificering af Coachens overbevisninger
 • Identificering og kvalificering samt træning af interne dialoger
 • Coachingens begrænsninger og anvendelsesmuligheder
 • Coaching af stressramte, teams og andre med specielle hensyn
 • …Samt masser af træning, afprøvning, feedback og refleksion. 

 

Modul 6

 • Coachingen etiske retningslinjer og kompetencer
 • Design af coaching forløb
 • Model  til at skabe overblik
 • Model til at udforske og håndtere relationer
 • Certificeringsprocessen

…Samt masser af træning, afprøvning, feedback, refleksion.

Derudover indeholder uddannelsen (Niveau 1+2) følgende obligatoriske elementer:

 • Indledende screeningsamtale
 • Min. 30 sessioners coaching, der skal logges
 • ERFA-møde m. supervison mellem hvert modul. I alt 5 gange
 • Modtaget coaching af ICI certificeret coach 4 gange
 • Udarbejdelse af mindre skriftligt certificeringsprojekt

Referencer

 • logo-footer1
 • logo-footer10
 • logo-footer11
 • logo-footer12
 • logo-footer13
 • logo-footer14
 • logo-footer15
 • logo-footer2
 • logo-footer3
 • logo-footer4
 • logo-footer5
 • logo-footer6
 • logo-footer7
 • logo-footer8
 • logo-footer9