Featured

Metodologi

3899dfe821816fbcb3db3e3b23f81585_XL
Jeg bliver ofte spurgt om det teoretiske fundament vi opererer ud fra på vores uddannelser , og i mange år har jeg undveget at besvare dette spørgsmål tydeligt, idet jeg er af den overbevisning at den traditionelle teoretiske tilgang kan stå i vejen for læring, når det handler om coaching.

Overbevisningen har jeg stadig, og jeg har betydelig erfaring med at der er god grund til at bevare den. Til gengæld har jeg besluttet at et overblik over metodologien, ikke er det samme som at være begrænset af et veldefineret teoretisk perspektiv i selve læringsprocessen. Derfor kan du nedenfor læse hvad vores coachuddannelser er baseret på - og du vil opleve at det ikke bliver italesat meget under selve uddannelsesforløbet. Sådan lærer du nemlig bedst at blive en kompetent og intuitiv coach!  

Selve metodologien bygger på en pragmatisk blanding af nedenstående modeller og teorier, hvor nogle er mere fremtrædende end andre:

• ACT & Relational Frame Theory (Steven Hayes)

• Meta Kognition (J. H. Flavel)

• Integral studies (Ken Wilber )

• Inner Game og Co-aktive coaching ( Laura Whitworth , Timothy Gallwey og Sir John Whitmore )

• Positiv Psykologi (Martin Seligman)

• Evidensbaseret Coaching (Anthony Grant)

• Neuro-Lingvistisk Programmering (John Grinder og Richard Bandler)

• Behavioural Coaching (Perry Zeus og Suzanne Skiffington)

• Narrativ Praksis (Michael White )

• Construktive Developmental Framework (Otto Laske)

Derudover er det grundlæggende teoretiske fundament kognitiv teori og systemisk tænkning med et social konstruktionisk perspektiv.

Læringsmetode

Som lærings metode har EmpowerMind Danmark udviklet en særdeles effektiv læringsmetode der hedder PITAL.

PITAL står for "Procesorienteret Induktiv Tilstandsbestemt Actionlæring”.
Det er en sammenkobling af kendte læringsformer, der i kombination udgør læringsfundamentet bag de uddannelser, der udbydes af EmpowerMind i Danmark. PITAL er baseret på følgende metoder : 

Procesoriented learning - POGIL (Colb, 1984)

Kolbs kendte læringsmodel, der bygger på Piagets adaptationsbegreb. ”Experiential learning” kan defineres som en kontinuerlig proces, hvor viden er skabt gennem en transformation af erfaring. Kolbs har designet et læringshjul, der beskriver en bevægelse, hvor den studerende lærer gennem erfaring, refleksion, tanker og eksperimenter. Denne cyklus involverer fire læringsmodi: konkrete eksperimenter, refleksiv observation, abstrakt konceptualisering og aktiv eksperimentering. I processorienteret læring er individet derfor i centrum, og læringen ligger i selve processen fremfor i resultatet.

Induktiv læring (Piaget, Michalski)

Betyder i overensstemmelse med Kolb at læringen er erfaringsbaseret. I den induktive læring uddrager den lærende viden og erkendelse fra vedkommendes egen erfaringsdannelse, gennem udforskning af eksperimenter eller eksempler i et givent læringsmiljø. Modsat hertil er deduktiv læring, hvor viden tilføres uafhængig af erfaring.

Tilstandsbundet læring (Karl Schlotterbeck, 2003)

Forskningen har vist, at når vi skal anvende læring i et bestemt miljø, eller når vi er i en bestemt tilstand, så er det en fordel, at selve læringen foregår i et tilsvarende miljø eller tilstand. Altså er det ikke optimalt at lære, hvordan vi skal reagere i stressede situationer, når vi er helt rolige, idet vi så ikke kobler læringen sammen med den tilstand, læringen skal anvendes i. På EmpowerMinds uddannelser anvendes for eksempel frustration som læringstilstand, idet frustration typisk er den følelse, der følger et stærkt ønske om forandring.

Action learning model (Reginal Revans)

Betyder at man lærer gennem at studere egen adfærd i mindre grupper. Læringen foregår gerne gennem repetitioner, refleksion og feedback, fremfor traditionel instruktion. I actionlæring akkumuleres læring i gruppen, og fejl eksisterer derfor ikke - Kun læring.

Derudover er EmpowerMinds uddannelser og kurser baseret på principperne for Andragogy læring (Knowles, Holton, og Swanson), hvor det ikke kolliderer med PITAL.

Relaterede artikler

Referencer

 • logo-footer1
 • logo-footer10
 • logo-footer11
 • logo-footer12
 • logo-footer13
 • logo-footer14
 • logo-footer15
 • logo-footer2
 • logo-footer3
 • logo-footer4
 • logo-footer5
 • logo-footer6
 • logo-footer7
 • logo-footer8
 • logo-footer9