Pigerne bliver syge af det – drengene får ”bare” ringere selvværd.

woman-2359634_1280

I vores tid hvor ligestilling bør gennemsyre alt - og jeg endda er personlig tilhænger af maximal personlig frihed - må jeg desværre komme med et forslag om det modsatte. Hvad med at forbyde sociale medier for unge piger?

De kan nemlig øjensynligt ikke tåle det! (VIVE 2023)

Trods sporadiske undersøgelser der viser det modsatte (gad vist hvilken bias, der har ansvaret for det?), så bør ingen være i tvivl om at de sociale medier bærer en (større) del af ansvaret for unge menneskers mentale lidelser, og her rammes piger/unge kvinder dobbelt så hårdt som drenge/unge mænd. (Børns vilkår 2020)

Kombinationen af afhængighed og et konstant påvirkning, der øger følelsen af utilstrækkelighed, er en stensikker cocktail til at sikre at unge (og selv mange ældre) brugere gradvist får det dårligere af højfrekvent brug af fx Instragram og facebook.

Underligt er det dog, at undersøgelser viser at pigerne bliver mere syge end drengene, og det er også vores erfaring hos EmpowerMind.

Hos pigerne er der noget der tyder på at følelsen af utilstrækkelighed nemt kan aktivere både, stress, angst, depression og muligvis også OCD, der fx kan aktiveres som en måde at håndtere ”dårlige tanker” på – mens drengene, der helst skal være macho-agtige og upåvirkelige, typisk ”bare” får et ringere selvværd, som de ofte nemmere kan skøjte hen over så det ikke udvikler sig yderligere.

Endnu en bivirkning, der ifølge vores empiri, oftere rammer pigerne, er at de behandler hinanden dårligt, og det bidrager til den mentale tilstand. Det kan umiddelbare lyde underligt, for hvad handler det om?

Den mest sandsynlige forklaring er enkel: Mennesker der har det dårligt, behandler andre dårligt for at få det bedre. Det er ikke en særlig hensigtsmæssig strategi, for den bidrager i virkeligheden til selvhadet, men det kan være den eneste tilgængelige overlevelsesstrategi i øjeblikket. 

Men hvad så med drengene? Tja, de tager måske ikke en sviner så højtideligt, men fortsætter det igangværende fodboldspil, mens pigerne er mere raffinerede til at sætte krogen i, der hvor det gør mest ondt.

Ja, en masse kønsstereotypiske overgeneraliseringer, men samtidig en sandsynlig forklaring på den store statistiske forskel – og hvad kan vi så stille op?

Så længe piger i højere grad lider af ansvarsbetændelse end drenge, og samtidig er mere følsomme i sociale sammenhænge, så kan det være vi skal forbyde de sociale medier for dem, ligesom vi forbyder hårde stoffer… Og i ligestillingens navn, kan det være vi alligevel skal gøre det ens for alle køn, for selvom drengene måske ikke lider lige så meget, så er det stadigt mindst lige så usundt som at være afhængig af rygning, hash og kokain. 

De sidstnævnte stoffer kommer langt de fleste unge nemlig over på en fornuftig måde. De mentale lidelser er smertefulde, og kan blive livslange følgesvende, hvis ikke de unge får den rette hjælp i tide, og her ser det desværre også sort ud.

Otte måneders ventetid er otte måneder for længe, og vores erfaring er, at hjælpen ofte ikke er den rette.

 …Tænk hvis det måske ikke behøver at være så svært at få det bedre?

Jørgen Svenstrup, MoPP

Mentaltræner

Relaterede artikler

Referencer

 • logo-footer1
 • logo-footer10
 • logo-footer11
 • logo-footer12
 • logo-footer13
 • logo-footer14
 • logo-footer15
 • logo-footer2
 • logo-footer3
 • logo-footer4
 • logo-footer5
 • logo-footer6
 • logo-footer7
 • logo-footer8
 • logo-footer9