De rationelle mænd

4965657af186b9092c7a96976ffe881c_XL
 - Den lille forskel
En ny undersøgelse foretaget af CA, viser at mænd hellere vil have råd end coaching , mens kvinder er gladest for coaching. Ja faktisk er der iflg. CA’s undersøgelse hele 5 kvinder der modtager coaching for hver mand.
Således rammer undersøgelsen ned i selve ”den lille forskel” på mænd og kvinder, men fortæller den hele sandheden?

Igennem de seneste år har jeg opnået flere tusind timers erfaring som coach og coachtræner, og lad mig starte med at slå fuldstændig fast, at jeg ikke har oplevet nogen signifikant kønsforskel i forhold til tilfredshed med coaching som værktøj. Det gælder hvad enten det er som fokusperson i et individuelt coachingforløb, eller som deltager på ICI Coachuddannelsen, der er én af verdens 3 internationale coachcertificeringer.

Derfor er det vigtigt at pointere, at undersøgelsen ikke fortæller noget om hvorvidt mænd faktisk ER mere tilfredse med råd end coaching, men at undersøgelsen udelukkende er en statistik, der fortæller hvor mange af hvert køn der HAR valgt coaching som udviklingsværktøj, hvilket giver anledning til nogle interessante perspektiver.

Mænd er mere rationelle

Det er ikke sjældent man hører mytologiske betragtninger som at ”mænd er mere firkantede end kvinder” , at ”kvinder er mere spirituelle end mænd” etc. , og hvis vi går bag om myterne så kan de forklares med at mange mænd ifølge talrige undersøgelser, er mere rationelt tænkende, mens kvinder generelt er mere åbne overfor de  blødere og mere følelsesmæssige sider af livets muligheder. Dette kan hjerneforskere fortælle meget mere om, men i dette perspektiv er det konsekvenserne der er interessante.

Denne preference, medfører nemlig automatisk en mere udtalt skepsis overfor ”det modsatte”, forstået på den måde at rationelle mænd derfor vælger at være mere skeptiske over for det ikke-rationelle, mens kvinder generelt er mere skeptiske overfor ”de rationelle sandheder” – som feks. indførslen af Euroen i Danmark.

Jeg er som jeg er!

Denne mekaniske skyldes, at vi som mennesker er utroligt dygtige til at skabe et relativt fast forankret verdensbillede. Det bygger på dét vi går rundt og tror på, og det skal helst ikke udfordres for meget. Dermed bliver vores identitet trygt indkapslet i en række overbevisninger, der virker støttende for det etablerede verdensbillede, men ikke nødvendigvis hensigtsmæssigt og støttende for forandringer og alternativer.

Hvad er et verdenbillede?

Vores verdenbillede er bygget af summen af de erfaringer vi selv har gjort os, eller erfaringer vi har fået fra andre. Hver gang vi får en erfaring, træffer vi ubevidst eller bevidst en beslutning om at sådan er virkeligheden, og disse beslutninger bliver til overbevisninger der støtter eller begrænser os i vores liv. 

Når jeg som mand orienterer mig primært rationelt, træffer jeg en række beslutninger baseret på mit rationale, og mine gode erfaringer med disse beslutninger, bekræfter mig i at mit verdensbillede er ”det sande”.

Kvinder mere åbne for coaching

Dette kan derfor forklare CA’s undersøgelse om at kvinder som udgangspunkt er mere åbne overfor coaching end mænd, idet coaching ved første øjekast er et meget lidt rationelt udviklingsværktøj. 

Coaching set udefra er rationelt set håbløst

Når man kan vælge at være skeptisk overfor coaching fra et rationelt synspunkt, skyldes det en række ret rationelle faktorer:

•Coaching er utroligt vanskeligt at beskrive nuanceret på en rationel måde, og udtalelser som ”udnyt dit menneskelige potentiale” taler ind til den største mistro hos rationalt tænkende mennesker.

•Coachuddannelsesmarkedet er domineret af en endeløs række mangelfuldt kvalificerende weekendkurser i coaching, hvilket ikke vækker rationel tillid til branchen.

•Mængder af terapeuter, konsulenter, psykologer etc. der kalder sig selv coaches, men gør det de plejer at gøre, er direkte irrationelt.

•Der er masser af kritik af coaching i medierne, der taler direkte til skeptikeren i os.

•Coachingens resultater kan være vanskelige at dokumentere evidensbaseret.

Alt i alt betyder det at coaching i dag, udfra et rationelt synspunkt, er behæftet med en sarkastisk  overbærenhed, som er karakteriseret ved det ”coachende” spørgsmål : ”Hvad synes du selv?”.

Men indefra rationelt set forrygende

Dette gælder dog heldigvis udelukkende blandt folk der ikke har prøvet rigtig coaching på egen krop. For heldigvis skal der blot én god personlig erfaring til, for at ændre verdensbilledet radikalt, og dermed erstatte den sunde skepsis med en positiv overraskelse over coachingens kvaliteter. Dermed etableres nemt en ny beslutning om at coaching er det måske stærkeste udviklingsværktøj der findes på markedet i dag, hvilket igen ændrer den hidtil gældende overbevisning.

Og dette gælder som sagt, på fuldstændig samme vis for mænd og for kvinder.

Ønsket om råd hører hurtigt op

Manden der påbegynder et coachingforløb eller starter en coachuddannelse fordi han ønsker en coachende tilgang i sit lederskab, kan nemt starte med at ønske at få en række gode råd og svar, idet han er vandt til rationelt at sortere sig frem til den bedste løsning. Det tager dog ikke lang tid før han når til den erkendelse, at han med udgangspunkt i sine egne ressourcer, har langt højere grad af mulighed for at træffe højt kvalificerede og langtidsholdbare beslutninger, der kan forbedre livet og arbejdet - ikke kun for ham selv, men også for hans omgivelser.

Cooaching tager udgangspunkt dér hvor du er

Når dette er tilfældet, så er det fordi selv den mest rationelle mand vil opleve at det netop er med udgangspunkt i hans rationale, at han bliver støttet i coachingprocessen. Samtidig vil den kompetente coach facilitere en proces, hvor den rationelle mand, i sit eget tempo, får mulighed for at prøve sine beslutninger af i den mere følelsesmæssige og intuitive afdeling - en afdeling vi alle har adgang til i større eller mindre omfang. 

På den måde udvides vor perspektiv gradvist, og vi får øgede muligheder for at træffe vore beslutninger på så kvalificeret grundlag som muligt. Det samme gør sig naturligvis gældende med den stærkt følelsesstyrede kvinde, der gradvist lærer at inddrage rationelle betragtninger i beslutningsprocesserne.

Hvis du derfor møder et menneske, der er overbevist om at coaching er et modefænomen, og at det i øvrigt er stærkt overvurderet, så kan du regne med at vedkommende enten ikke har prøvet det, og har en stærk preference i det rationale felt, eller at vedkommende har været uheldig med sit coachvalg, og derfor har fået cementeret sin overbevisning om at hans skepsis var velbegrundet!

Og når alt dette er skrevet, så er min beskrivelse af de stereotype mand/kvinde roller, med til at fastholde os i vores verdensbillede af at sådan ser verden ud, så derfor vil jeg i stedet slutte af med at spørge dig om, hvad DU vil sige næste gang nogen spørger dig om hvad du tænker om coaching?

 

Relaterede artikler

Referencer

 • logo-footer1
 • logo-footer10
 • logo-footer11
 • logo-footer12
 • logo-footer13
 • logo-footer14
 • logo-footer15
 • logo-footer2
 • logo-footer3
 • logo-footer4
 • logo-footer5
 • logo-footer6
 • logo-footer7
 • logo-footer8
 • logo-footer9